Klubový ceník 2019

POZOR!!! NYNÍ AKCE. Plaťte první rok jen 400 Kč měsíčně. Pro více informaci piště nebo volejte Jiří Klimeš, +420 776 205 728, nebo čtěte níže.

Každý zájemce o členství v našem klubu musí uhradit vstupní poplatek a členský příspěvek. Zatímco vstupní členský poplatek se hradí jednorázově při vstupu do klubu, členský příspěvek hradí členové klubu každý měsíc (vždy nejpozději do 10. dne v měsíci, za který se členský příspěvek hradí). Výše vstupního poplatku a členského příspěvku se odvíjí od typu členství (přehled jednotlivých typů členství naleznete níže).Veškeré platby klubu se hradí bezhotovostním převodem na transparentní účet klubu vedený u Fio banky, a.s., takže si každý může jednoduchým způsobem ověřit, jakým způsobem je nakládáno s finančními prostředky (k nahlédnutí zde).

Číslo bankovního účtu: 2800558650/2010
Variabilní symbol = členské číslo (naleznete zde)

Vstupní poplatek a roční příspěvek

Vstupní poplatek Členský příspěvek
Dospělí 0 Kč 800 Kč/měsíčně
Dospělí 0 Kč 400 Kč/měsíčně
Studenti 0 Kč 400 Kč/měsíčně
Junioři 200 Kč 0 Kč/měsíčně

Členský příspěvek pro nově příchozí 400 Kč – první 3 měsíce bez klíče (po schválení výkonného výboru lze předat klíč i dřív). Nejdéle po uplynutí jednoho roku navýšení příspěvku na standardních 800 Kč. Těchto členů se pochopitelně týkají povinnosti stejně jako u stávajících členů. O přijetí nového člena rozhoduje výhradně výkonný výbor.

Členové s plným členstvím platící 800 Kč měsíčně mohou nově hrát s rodinou, partnerem/partnerkou bez omezení, tedy bez placení stolovného! V případě, že do herny pozvu své přátele, mohu místo dosavadního polovičního stolovného aplikovat paušálních 50 Kč na jednoho, bez omezení času. Týká se veškerého vybavení herny, tedy i fotbálek, šipky, atp.

Neváhejte se nás dotázat na podmínky členství, rádi je s vám i probereme po telefonu, nebo osobně u nás v herně

Typy členství

Dospělí
Tato forma členství je určena pro osoby ve věku od 26 do 60 let. S tímto členstvím je spojen volební hlas na valné hromadě klubu a právo být volen do orgánů klubu. Toto členství je doživotní, nedědičné a nepřevoditelné.

Senioři
Tato forma členství je určena pro osoby starší 60 let. S tímto členstvím je spojen volební hlas na valné hromadě klubu a právo být volen do orgánů klubu. Člen s osobním členstvím kategorie dospělí se v roce následujícím po dosažení příslušné věkové hranice automaticky zařazuje do kategorie senioři. Toto členství je doživotní, nedědičné a nepřevoditelné.

Studenti
Studentské členství mohou využívat osoby ve věku od 18 do 26 let, a to pouze po dobu řádného studia na jakémkoli typu základní, střední či vysoké školy v nepřerušené návaznosti. Tato skutečnost musí být sportovnímu klubu doložena předložením dokladu o studiu. Po dosažení věku 26 let nebo při ukončení studia před dosažením 26 let věku, má držitel studentského členství právo požádat výkonný výbor o transformaci svého členství na členství kategorie dospělí. V takovém případě není povinen hradit vstupní poplatek a stává se automaticky držitelem řádného členství. Požádat o transformaci členství lze nejpozději v roce, v němž nastala skutečnost, s níž je spojen zánik oprávnění využívat tuto formu členství. Nedojde-li k využití práva přechodu v uvedené lhůtě, toto právo zaniká.

Junioři
Toto roční členství mohou na omezenou dobu jednoho roku (s možností opakování) získat děti do 18 let věku. S tímto členstvím není spojen volební hlas a právo být volen do volených orgánů sportovního klubu. Po dosažení věku 18 let, se toto členství automaticky transformuje do studentského členství nebo členství kategorie dospělí.

Jak máme otevřeno

Středa 18 - 22 hodin

Pátek 18 - 22 hodin

Sobota 18 - 22 hodin

13.3.-14.3. ZAVŘENO!!!


V ostatní dny dle dohody.

Jak se k nám dostanete
Rychlý kontakt

Mobil: Jiří Klimeš
          +420 776 205 728

          Ivo Muška
          +420 777 603 365

E-mail: imuska@billiardclubhk.cz

Buďte s námi v kontaktu
Výhodné členství
Dárkové poukazy
Jak se nám to povedlo