Klubový ceník 2019

POZOR!!! NYNÍ AKCE. Plaťte první rok jen 400 Kč měsíčně. Pro více informaci piště nebo volejte Jiří Klimeš, +420 776 205 728, nebo čtěte níže.

Každý zájemce o členství v našem klubu musí uhradit vstupní poplatek a členský příspěvek. Zatímco vstupní členský poplatek se hradí jednorázově při vstupu do klubu, členský příspěvek hradí členové klubu každý měsíc (vždy nejpozději do 10. dne v měsíci, za který se členský příspěvek hradí). Výše vstupního poplatku a členského příspěvku se odvíjí od typu členství (přehled jednotlivých typů členství naleznete níže).Veškeré platby klubu se hradí bezhotovostním převodem na transparentní účet klubu vedený u Fio banky, a.s., takže si každý může jednoduchým způsobem ověřit, jakým způsobem je nakládáno s finančními prostředky (k nahlédnutí zde).

Číslo bankovního účtu: 2800558650/2010
Variabilní symbol = členské číslo (naleznete zde)

Vstupní poplatek a roční příspěvek

Vstupní poplatek Členský příspěvek
Dospělí 0 Kč 800 Kč/měsíčně
Dospělí 0 Kč 400 Kč/měsíčně
Studenti 0 Kč 400 Kč/měsíčně
Junioři 200 Kč 0 Kč/měsíčně

Členský příspěvek pro nově příchozí 400 Kč – první 3 měsíce bez klíče (po schválení výkonného výboru lze předat klíč i dřív). Nejdéle po uplynutí jednoho roku navýšení příspěvku na standardních 800 Kč. Těchto členů se pochopitelně týkají povinnosti stejně jako u stávajících členů. O přijetí nového člena rozhoduje výhradně výkonný výbor.

Členové s plným členstvím platící 800 Kč měsíčně mohou nově hrát s rodinou, partnerem/partnerkou bez omezení, tedy bez placení stolovného! V případě, že do herny pozvu své přátele, mohu místo dosavadního polovičního stolovného aplikovat paušálních 50 Kč na jednoho, bez omezení času. Týká se veškerého vybavení herny, tedy i fotbálek, šipky, atp.

Neváhejte se nás dotázat na podmínky členství, rádi je s vám i probereme po telefonu, nebo osobně u nás v herně

Typy členství

Dospělí
Tato forma členství je určena pro osoby ve věku od 26 do 60 let. S tímto členstvím je spojen volební hlas na valné hromadě klubu a právo být volen do orgánů klubu. Toto členství je doživotní, nedědičné a nepřevoditelné.

Senioři
Tato forma členství je určena pro osoby starší 60 let. S tímto členstvím je spojen volební hlas na valné hromadě klubu a právo být volen do orgánů klubu. Člen s osobním členstvím kategorie dospělí se v roce následujícím po dosažení příslušné věkové hranice automaticky zařazuje do kategorie senioři. Toto členství je doživotní, nedědičné a nepřevoditelné.

Studenti
Studentské členství mohou využívat osoby ve věku od 18 do 26 let, a to pouze po dobu řádného studia na jakémkoli typu základní, střední či vysoké školy v nepřerušené návaznosti. Tato skutečnost musí být sportovnímu klubu doložena předložením dokladu o studiu. Po dosažení věku 26 let nebo při ukončení studia před dosažením 26 let věku, má držitel studentského členství právo požádat výkonný výbor o transformaci svého členství na členství kategorie dospělí. V takovém případě není povinen hradit vstupní poplatek a stává se automaticky držitelem řádného členství. Požádat o transformaci členství lze nejpozději v roce, v němž nastala skutečnost, s níž je spojen zánik oprávnění využívat tuto formu členství. Nedojde-li k využití práva přechodu v uvedené lhůtě, toto právo zaniká.

Junioři
Toto roční členství mohou na omezenou dobu jednoho roku (s možností opakování) získat děti do 18 let věku. S tímto členstvím není spojen volební hlas a právo být volen do volených orgánů sportovního klubu. Po dosažení věku 18 let, se toto členství automaticky transformuje do studentského členství nebo členství kategorie dospělí.

Výhodné členství
Dárkové poukazy
Jak máme otevřeno

Středa 18 - 22 hodin

Pátek 18 - 22 hodin

Sobota 18 - 22 hodin


V ostatní dny jen v případě přítomnosti některého z členů kulečníkového klubu

Buďte s námi v kontaktu
Rychlý kontakt

Mobil: Jiří Klimeš
          +420 776 205 728

          Ivo Muška
          +420 777 603 365

E-mail: imuska@billiardclubhk.cz

Jak se k nám dostanete
Jak se nám to povedlo