Vítejte v našem kulečníkovém klubu!

Je naším potěšením přivítat Vás na stránkách sportovního kulečníkového klubu BC Hradec Králové. Sportovní klub započal svojí činnost v roce 2014, a to v prostorách kulečníkové herny Billiard club Hradec Králové na adrese Akademika Heyrovského 1178/6, 500 03 Hradec Králové. Vzhledem k tomu, že kulečníková herna ukončila provoz ke dni 1. 4. 2017, není možné si u nás aktuálně zahrát.

V mezidobí se skupina hráčů pravidelně navštěvujících hernu domluvila, že by chtěli navázat na fungování klubu. S předchozími provozovateli herny, kteří jsou rovněž aktivními členy klubu, bylo dohodnuto, že klubu bude pronajato veškeré vybavení. Bude se jednat o nekomerční provoz, tedy soukromý klub, kam budou mít přístup pouze členové klubu. Na veřejnost jsme samozřejmě taky mysleli, takže si bude možné u nás zahrát, avšak pouze ve stanovených dnech a za účasti člena klubu, přičemž se bude za stůl platit tak, jak jste byli zvyklí. Členové klubu se zavázali hradit členské příspěvky, jejichž aktuální výše činí 800,- Kč. Co se týče nových prostor, tak se ukázalo, že najít vhodné prostory, je velmi náročné, nicméně zhruba po 6 měsících hledání a jednání se nám podařilo vhodné prostory najít a dohodnout podmínky s pronajímatelem. Aktuální situace je taková, že bychom nejpozději do konce března 2018 chtěli klub otevřít v nových prostorách. Důvodem odkladu zahájení činnosti je, že je zapotřebí provést v nových prostorách zásadní stavební úpravy, aby prostory byly vyhovující potřebám našeho klubu. Aktuální průběh výstavby můžete sledovat na Fb.

Jestliže byste se chtěli stát členy klubu, či informovat ohledně možnosti klubového členství, případně Vás zajímají aktuální informace ohledně dění klubu, sledujte naše webové stránky a Fb. Pokud byste měli nějaké dotazy, kontaktujte případně některého z členů výkonného výboru našeho klubu.

Staň se členem klubu a získej neomezený přístup do klubových prostor!

Naším cílem je vybudovat zázemí pro sportovní klub, kde by bylo umístěno 8 poolových stolů, 2 snookery a karambol, tedy, aby byly zastoupeny všechny kulečníkové disciplíny. Rádi bychom rovněž navázali na již zavedené série turnajů, pořádaných naším klubem, a to sérii turnajů v devítce a amatérské turnaje. V našem klubu by se rovněž měla hrát česká snookerová liga jednotlivců a být organizován kulečníkový kroužek pro děti.

Jak by měl náš klub fungovat? Jelikož půjde o nekomerční klub, tak každý člen klubu bude mít neomezený přístup do klubových prostor, kde bude umístěny všechny kulečníkové stoly a další vybavení. Jaké povinnosti bude mít člen klubu? Základní povinností každého člena klubu je placení pravidelných měsíčních příspěvků. Jestli hrajete kulečník rádi, máte možnost být tzv. u toho, tj. u zrodu nového sportovního kulečníkového klubu v Hradci Králové. Aktuální počet členů a podrobné podmínky členství naleznete na našich webových stránkách.