Pravidla kulečníku

Věděli jste, že existuje několik různých typů her, které se dají hrát na stole určeném pro americký poolbilliard? Rádi bychom vás na této stránce seznámili s pravidly, kterými se tato hra řídí a vyvrátili několik mýtů, které kolem pravidel hry panují a mezi širokou veřejností se běžně praktikují 😊 Tak pojďme na to.


Obecně (ne)uznávaná „hospodská“ pravidla

Tak jak to vlastně je? Při faulu hraju dvakrát. Když mi spadne bílá do kapsy, potom hraju přes půlku. Jaká koule mi spadne z rozstřelu, tak ty musím hrát. Když mám kouli moc blízko mantinelu, tak si ji můžu posunout na šířku tága. A konečně černou hraju naproti kapse, kam mi spadla poslední koule.

Tak na toto všechno můžeme zapomenout!

Po faulu hraji jen jednou a z kteréhokoli místa na stole (kromě potopení bílé koule po rozstřelu). Jaké koule budu hrát si vyberu podle situace na stole. Koule se nikdy nedotýkám a černou hraji tam, kam hlásím, ostatně jako všechny ostatní koule, bavíme-li se o nejrozšířenější poolbilliardové hře, tedy osmičce. Pojďme se na to podívat detailněji.

Vyzkoušejte si pravidla v naší herně, pomůžeme, poradíme. Rezervace +420 776 205 728.


Osmička (eight-ball)

Nejrozšířenější a nejtypičtější hra amerického poolu. Hraje se s patnácti koulemi ve dvou skupinách – půlky (striped balls) a celé (solid-collored balls) + černá koule číslo osm. Cílem hry je potopit jako první všechny koule jedné skupiny a černou na konci hry. Pojďme na základní pravidla.

Stavění koulí eight-ball
 1. Stavění koulí do trojúhelníku se provádí tak, že koule na vrcholu trojúhelníku je umístěna na zadním bodě stolu. Černá koule je hned první koulí pod vrchní koulí. Ve spodních rozích trojúhelníku je vždy jedna koule z jedné skupiny (půlka a celá). Zbytek je řazen v trojúhelníku zcela náhodně. POZOR! Pro úspěšný rozstřel je potřeba koule „utáhnout“ co nejblíže k sobě, aby mezi nimi nevznikly mezery, kde by se ztratila kinetická energie.

 2. Rozstřeluje se kdekoli z rozstřelového pole, tedy před předním bodem vyznačeným na stole. Není nutné rozstřelovat přímo z předního bodu. Platný rozstřel je, když padne koule do kapsy, nebo se alespoň 4 koule dotknou mantinelu. Jinak může protihráč buď pokračovat tak, jak je situace na stole, nebo postavit koule zpět do trojúhelníku a buď rozstřelit sám, nebo nechat zopakovat rozstřel soupeře.

 3. Po rozstřelu spadne koule do kapsy – toto ještě neznamená, že tato skupina koulí vám již patří. Nyní si teprve můžete podle situace na stole vybrat, kterou skupinu koulí budete hrát. Následným potopením jedné z těchto stvrzujete, že tato skupina koulí je vaše. POZOR! V této hře, tedy osmičce, jsou všechny koule hlášeny, tedy vždy byste měli před strkem oznámit (neplatí v případě, kdy je to zřejmé), kterou kouli a kam hrajete. Při hraní kombinací a „véček“ platí povinnost hlásit vždy. Dokud není po rozstřelu potopena jedním z hráčů hlášená koule, je stále otevřený stůl a můžete si vybírat, co budete hrát. V případě otevřeného stolu můžete potápět koule jedné skupiny přes druhou (s výjimkou černé koule), v tomto případě se nejedená o faul.

 4. Po rozstřelu nepadne žádná koule do kapsy – hraje soupeř a vybírá si, co bude potápět viz bod 3.

 5. Po rozstřelu nastane faul (bílá spadne do kapsy, koule vypadne ze stolu apod) – jen a jedině v tomto případě si NEMŮŽETE dát bílou kouli kdekoli po stole, ale hrajete z rozstřelového pole a můžete hrát pouze koule, které se v tomto poli NENACHÁZEJÍ.

 6. Z rozstřelu padne do kapsy černá koule – není to faul, ani konec hry. Černá koule se buď vrátí zpět na stůl na zadní bod a vy pokračujete ve hře, nebo můžete znovu rozstřelit.

 7. Regulérní potopení je takové, kdy hlášená koule spadne do hlášené kapsy. Pokud koule spadne do jiné kapsy, než hlásíte, není to faul, ale ve hře pokračuje soupeř (s výjimkou potopení černé koule do nehlášené kapsy viz níže). Faulem není ani když potopíte soupeřovu kouli spolu se svojí hlášenou koulí, pokud tato spadne do hlášené kapsy. Pak pokračujete dál ve hře. Můžete též zahrát jistotu, kdy nehlásíte žádné potopení – znamená to, že můžete i potopit kouli, ale ve hře po zahrané jistotě vždy pokračuje soupeř.

Vyhrává ten, kdo první potopí všechny koule své skupiny hlášenými strky včetně černé koule na konci hry (i černou kouli je potřeba hlásit).


Prohrává ten, kdo

 1. při hře potopí černou kouli před tím, než potopí všechny koule své skupiny,
 2. potopí černou spolu s bílou koulí,
 3. potopí černou kouli do nehlášené kapsy,
 4. vyhodí černou kouli ze stolu.

Nyní se dostáváme k definici faulů. Po zahrání faulu si vždy soupeř bere bílou kouli do ruky a umístí si ji kdekoli po stole (s výjimkou faulu při rozstřelu viz bod 5). Standardními fauly jsou:

 1. bílá koule spadne do kapsy nebo vypadne ze stolu,
 2. zasáhnete první kouli jiné skupiny, než vaší (neplatí v případě, že je stále otevřený stůl, tedy zatím není po rozstřelu potopena žádná hlášená koule viz bod 3),
 3. po té, co bílá koule narazí do hrané koule, musí se jakákoliv koule dotknout mantinelu nebo spadnout do kapsy. Pokud bílou zahrajete nejprve do mantinelu, ta potom narazí do hrané koule a nenásleduje potopení koule či náraz do mantinelu, pak se také jedná o faul,
 4. vyražení koule ze stolu (koule se na stůl nevrací, ale dá se do kapsy),
 5. hráč se dotkne koule tělem, oblečením nebo vybavením,
 6. hráč nemá jednu nohu v kontaktu se zemí
 7. odehrání strku ještě před zastavením koule z předešlého strku
 8. prostrk koule nebo spící koule. Prostrk znamená to, že bílá se při strku do hrané koule zastaví, ale jak pokračujeme tágem ve strku, strčíme do koule podruhé. Tento jev se stane, když jsou koule blízko sebe.

Vyzkoušejte si pravidla v naší herně, pomůžeme, poradíme. Rezervace +420 776 205 728.Devítka (nine-ball)

Tento typ hry se v převážné většině hraje na velkých turnajích vzhledem k větší atraktivitě a rychlosti této hry. Hraje se s devíti koulemi s čísly od 1 do 9. Koule se odehrávají postupně dle čísel. Cílem hry je jako první potopit devítku regulérním strkem. Pravidla se tedy od osmičky významně liší, a to hlavně tím, že v této hře nejsou strky hlášeny. Stačí tedy zasáhnout správnou kouli a potopit jí do libovolné kapsy. Ale zas tak jednoduché to nebude, pojďme na pravidla.

Stavění koulí nine-ball
 1. Stavění koulí nejlépe na stavítko co nejblíž k sobě ve tvaru diamantu, kdy koule číslo jedna je vždy na horní špici diamantu a na zadním bodě stolu. Koule číslo devět je uprostřed diamantu. Ostatní koule jsou do diamantu umístěny náhodně. POZOR! Pro úspěšný rozstřel je potřeba koule „utáhnout“ co nejblíže k sobě, aby mezi nimi nevznikly mezery, kde by se ztratila kinetická energie.

 2. Rozstřeluje se kdekoli z rozstřelového pole, tedy před předním bodem vyznačeným na stole. Není nutné rozstřelovat přímo z předního bodu. Platný rozstřel je, když padne koule do kapsy, nebo se alespoň 4 koule dotknou mantinelu. Pouze v případě použití pravidla tří bodů (three point rule) musí spadnout buď tři koule do kapsy, nebo tři koule přejet přes rozstřelovou čáru, případně kombinace obojího, jinak je rozstřel neplatný. Toto pravidlo vysvětlíme později včetně alternativního stavění koulí do racku.

 3. Push-Out – po rozstřelu se může stát, že nejste schopni hrát na nejnižší kouli na stole. Typicky když se bílá koule schová tak, že na kouli, kterou máte hrát, není vidět, nebo není jistý zásah. Pak můžete zahlásit Push Out – nyní můžete zahrát cokoliv, včetně potopení jakékoliv koule včetně devítky. Ta se vrací zpět na stůl, jiné koule se na stůl nevrací. Můžete bílou kouli jen posunout bez dotyku koule s jinou koulí či mantinelem apod. Je ovšem potřeba zahrát tak, aby soupeř měl chuť pokračovat – jinak má právo po zahraném push outu nechat pokračovat ve hře vás! Obecné pravidlo praví, že byste měli zahrát takový strk, aby soupeř měl šanci 50 na 50 kouli potopit či zasáhnout.

 4. Regulérní strk při této hře je takový, kdy bílou koulí zasáhnete vždy jako první kouli s nejnižším číslem, které je na stole. Jak jsme si říkali na začátku, zde se NEHLÁSÍ, kam a kterou kouli hrajete – můžete tedy potopit jakoukoliv kouli na stole do libovolné kapsy. Tedy například je na stole nejnižší koule číslo 3, kterou zasáhnete a kombinací potopíte kouli číslo 6, která byla před kapsou. Toto je regulérní potopení a vy pokračujete ve hře na číslo 3 v případě, že je koule stále na stole. V případě, že tímto způsobem potopíte kouli číslo 9 a nedopustíte se přitom faulu, pak vyhráváte celou hru.

Vyhrává ten, kdo první potopí regulérním strkem kouli číslo devět. V případě, kdy potopíte kouli číslo devět s faulem – typicky vám spadne s devítkou i bílá koule – devítka se vrací na stůl na zadní bod a soupeř hraje bílou z ruky (tedy nastaví si bílou kouli kamkoli na stůl).

Prohrává ten, kdo se dopustí tří po sobě následujících faulů, tedy když mezi fauly nezahraje žádný regulérní strk. Pak ztrácí aktuálně probíhající hru.


Standardní fauly jsou v podstatě stejné, jako v osmičce. Stejně jako v osmičce si po zahrání faulu vždy soupeř bere bílou a umístí si ji kdekoli po stole, a to včetně faulu po rozstřelu. Standardními fauly jsou:

 1. bílá koule spadne do kapsy nebo vypadne ze stolu,
 2. zasáhnete první jinou kouli, než je nejnižší koule na stole (neplatí při nahlášeném push-outu při druhém strku viz bod 3),
 3. po té, co bílá koule narazí do hrané koule, musí se jakákoliv koule dotknout mantinelu nebo spadnout do kapsy. Pokud bílou zahrajete nejprve do mantinelu, ta potom narazí do hrané koule a nenásleduje potopení koule či náraz do mantinelu, pak se také jedná o faul,
 4. vyražení koule ze stolu (na stůl se vrací pouze koule číslo devět),
 5. hráč se dotkne koule tělem, oblečením nebo vybavením,
 6. hráč nemá jednu nohu v kontaktu se zemí
 7. odehrání strku ještě před zastavením koule z předešlého strku
 8. prostrk koule nebo spící koule. Prostrk znamená to, že bílá se při strku do hrané koule zastaví, ale jak pokračujeme tágem ve strku, strčíme do koule podruhé. Tento jev se stane, když jsou koule blízko sebe.

Alternativní stavění koulí do racku při nine-ball – na větších turnajích se používá alternativní stavění koulí do racku. Rozdíl oproti výše popisovanému je v umístění koule číslo devět na zadní bod viz zobrazení níže. A proč se na prestižních turnajích používá jiné stavění? Důvod je jednoduchý – při stavění koule číslo jedna na zadní bod vychází úhly potopení několika koulí z racku téměř ideálně na kapsy. Posunutím devítky na zadní bod není tak snadné dosáhnout potopení koulí při rozstřelu. Zároveň v kombibaci s pravidel tří bodů (vysvětleno níže) je potřeba balík rozstřelit výrazně vyšší razancí, čímž je podstatně složitější dosáhnout legálního rozstřelu.

Alternativní stavění koulí při nine-ball.

Zde ještě blíže vysvětlíme slibované pravidlo tří bodů – toto pravidlo je praktikováno na větších turnajích a to hlavně z toho důvodu, aby nedocházelo ke slabým rozstřelům, z kterých je pak mnohem jednodužší pro hráče stůl dohrát. Základní pravidla jsou následující:

 1. Při rozstřelu musí minimálně tři barevné koule buď spadnout do kapsy nebo dojet na přední čáru (prochází předním bodem), nebo musí dojít ke kombinaci obojího. Když je např. jedna koule potopená, minimálně dvě barevné musejí dojet na čáru. Když jsou potopené dvě barevné, alespoň jedna barevná musí dojet na čáru. Dojet na přední čáru znamená, že okraj koule musí dojet na nebo přejet přes tuto čáru.
 2. V případě, kdy hráč nesplní požadavky viz bod 1 (tedy zahraje illegal break), ale jinak zahraje platný rozstřel, hráč, který je na řadě, má možnost přijmout stůl, jak je, nebo vrátit strk soupeři.
 3. Pokud hráč na řadě přijme stůl, jak je, nesmí hrát „push-out“, musí hrát platný strk na kouli, která je na řadě (tedy nejnižší číslo na stole).
 4. Když je stůl vrácen zpátky hráči, který rozstřeloval, tento hráč smí zahrát „push-out“. Pokud se tak stane, jeho soupeř bude mít potom na výběr, jestli bude hrát strk nebo vrátí strk zpátky.
 5. Nesplní-li hráč požadavky viz bod 1, ale jinak zahraje platný rozstřel a potopí kouli číslo 9, koule číslo 9 se vrací na stůl a pak hráč pokračuje dalším strkem.

Vyzkoušejte si pravidla v naší herně, pomůžeme, poradíme. Rezervace +420 776 205 728.Desítka (ten-ball)

Tato hra v sobě kombinuje posloupnost hry jako v devítce s hlášením strků jako v osmičce. Jedná se tedy o preciznější variantu devítky, kdy je potřeba dobře plánovat a přihrávat si do těch správných pozic. Hrajeme s koulemi číslo 1 – 10 s tím, že jak řečeno jsou všechny strky hlášeny. Cílem hry je potopit desítku po tom, co ze stolu zmizí všechny ostatní koule. Pojďme na pravidla.

Stavění koulí ten-ball
 1. Stavění koulí co nejblíž k sobě ve tvaru trojúhelníku, kdy koule číslo jedna je vždy na horní špici trojúhelníku a na zadním bodě stolu a koule číslo deset je uprostřed trojúhelníku. Ostatní koule jsou do diamantu umístěny náhodně. POZOR! Pro úspěšný rozstřel je potřeba koule „utáhnout“ co nejblíže k sobě, aby mezi nimi nevznikly mezery, kde by se ztratila kinetická energie.

 2. Rozstřeluje se kdekoli z rozstřelového pole, tedy před předním bodem vyznačeným na stole. Není nutné rozstřelovat přímo z předního bodu. Platný rozstřel je, když padne koule do kapsy, nebo se alespoň 4 koule dotknou mantinelu, jinak je rozstřel považován za faul.

 3. Push-Out – po rozstřelu se může stát, že nejste schopni hrát na nejnižší kouli na stole. Typicky když se bílá koule schová tak, že na kouli, kterou máte hrát není vidět, nebo není jistý zásah. Pak můžete zahlásit push-out – nyní můžete zahrát cokoliv, včetně potopení jakékoliv koule včetně desítky (ta se vrací zpět na stůl). Můžete bílou kouli jen posunout bez dotyku koule s jinou koulí či mantinelem apod. Je ovšem potřeba zahrát tak, aby soupeř měl chuť pokračovat – jinak má právo po zahraném push-outu nechat pokračovat ve hře vás! Obecné pravidlo praví, že byste měli zahrát takový strk, aby soupeř měl šanci 50 na 50 kouli potopit.

 4. Regulérní strk při této hře je takový, kdy bílou koulí zasáhnete vždy jako první kouli s nejnižším číslem, které je na stole. Každé potopení koule je v desítce HLÁŠENÉ, musíte tedy vždy ohlásit, kterou kouli hrajete a do které kapsy. Zřejmé strky se hlásit nemusí, nicméně soupeř v případě pochybností vás může požádat o nahlášení. Je možné hrát kombinace, ale vždy první zásah bílé musí být přes nejnižší kouli na stole. Je možné i kombinací potopit desítku, v tom případě se tato koule vrací na stůl a vy můžete pokračovat v náběhu.

 5. Hráč u stolu může kdykoliv zahlásit jistotu, kdy musí zasáhnout kouli v pořadí, ale nesmí žádnou kouli potopit. V případě, že ji potopí, může soupeř buď hrát z pozice, kde skončila bílá koule, nebo nechat hrát z této pozice hráče, který jistotu zahrál.

 6. V případě nesprávně potopené koule, tedy pokud potopíte kouli do nehlášené kapsy, nebo potopíte jinou kouli, pak může buď pokračovat soupeř z pozice, v které zůstala bílá koule, nebo přehodit hru zpět protivníkovi.

Vyhrává ten, kdo první potopí regulérním strkem kouli číslo deset po tom, co na stole již nejsou jiné koule. V případě, kdy potopíte kouli číslo deset s faulem – typicky vám spadne s desítkou i bílá koule – desítka se vrací na stůl na zadní bod a soupeř hraje bílou z ruky (tedy nastaví si bílou kouli kamkoli na stůl).

Prohrává ten, kdo se dopustí tří po sobě následujících faulů, tedy když mezi fauly nezahraje žádný regulérní strk. Pak ztrácí aktuálně probíhající hru.


Standardní fauly jsou v podstatě stejné, jako v devítce. . Stejně jako v devítce si po zahrání faulu vždy soupeř bere bílou a umístí si ji kdekoli po stole, a to včetně faulu po rozstřelu. Standardními fauly jsou:

 1. bílá koule spadne do kapsy nebo vypadne ze stolu,
 2. zasáhnete první jinou kouli, než je nejnižší koule na stole (neplatí při nahlášeném Push Outu při druhém strku viz bod 3),
 3. po té, co bílá koule narazí do hrané koule, musí se jakákoliv koule dotknout mantinelu nebo spadnout do kapsy. Pokud bílou zahrajete nejprve do mantinelu, ta potom narazí do hrané koule a nenásleduje potopení koule či náraz do mantinelu, pak se také jedná o faul,
 4. vyražení koule ze stolu (na stůl se vrací pouze koule číslo devět),
 5. hráč se dotkne koule tělem, oblečením nebo vybavením,
 6. hráč nemá jednu nohu v kontaktu se zemí
 7. odehrání strku ještě před zastavením koule z předešlého strku
 8. prostrk koule nebo spící koule. Prostrk znamená to, že bílá se při strku do hrané koule zastaví, ale jak pokračujeme tágem ve strku, strčíme do koule podruhé. Tento jev se stane, když jsou koule blízko sebe.

Vyzkoušejte si pravidla v naší herně, pomůžeme, poradíme. Rezervace +420 776 205 728.14.1 nekonečná (14.1 Continuous Pool)

Hra zvaná někdy jednoduše jako čtrnáctka má prapůvod v jedné z prvních poolbilliardových her zvané Fifteen-Ball Pool (mrkněte na záložku Historie, kde se dozvíte více i o vzniku nejen této varianty hry). Hraje se s patnácti koulemi stejně jako osmička. Za každou potopenou kouli přitom získáváte jeden bod. Cílem je dosáhnout předem stanoveného počtu bodů. Kdo této hranice dosáhne první, vyhrává.

14.1 počáteční postavení do trojúhelníku, začátek hry.
14.1 nové postavení trojúhelníku v průběhu hry..
 1. Stavění koulí se provádí do trojúhelníku, kde koule na špici trojúhelníku se umístí na zadní bod stolu. Po tom, co potopíte předposlední kouli na stole, koule se znovu postaví do trojúhelníku kromě koule na vrcholu trojúhelníku (viz obrázek výše).

 2. Rozstřeluje se kdekoli z rozstřelového pole, tedy před předním bodem vyznačeným na stole. Není nutné rozstřelovat přímo z předního bodu. Platný rozstřel je, když bílá koule a dvě barevné koule narazí na mantinel po té, co bílá koule narazí do balíku, jinak se jedná o faul, za který je hráč postihnut odečtením dvou bodů. Soupeř buď může přijmout pozici na stole, nebo požadovat po soupeři, aby rozstřel opakoval.

 3. Regulérním strkem je potopení HLÁŠENÉ koule, je tedy potřeba hlásit kterou kouli a do které kapsy potápíte. Po potopení čtrnácti koulí se hra zastaví a všech čtrnáct koulí se nastaví znovu do trojúhelníku s výjimkou vrcholové koule.

 4. Hráč může zahlásit jistotu, kdy po strku přechází hra na soupeře a všechny případně potopené koule během jistoty se vrací na stůl.

 5. Všechny koule potopené do kapes při faulech nebo jistotách, nebo když nebyla potopena ohlášená koule, a všechny koule vyražené ze stolu se znovu nastavují na stůl.

 6. Za regulérní potopení koule získáváte jeden bod. Každá další koule potopená při takovém strku se počítá také za jeden bod. Za fauly se naopak body odečítají, hráč tedy může mít záporné skóre.

Pro vysvětlení – koule se nastavují (vracejí do hry na stůl) tak, že se stavějí na středovou čáru (dlouhou osu stolu) co nejblíže ke spodnímu bodu a mezi spodní bod a spodní mantinel, aniž by se přitom pohnula překážející koule. Pokud se nastavovaná koule nemůže umístit na spodní bod, měla by se položit tak, aby se dotýkala (pokud možno) relevantní překážející kouli.
Když ovšem stojí vedle znovu nastavované koule bílá, znovu nastavovaná koule by se neměla po nastavení dotýkat bílé; musí tam zůstat zachována malá mezera. Pokud je celá středová čára pod spodním bodem obsazená jinými koulemi, koule se nastavuje nad spodní bod, co nejblíže tomuto bodu.


Nyní zvláštní situace při stavění do trojúhelníku. Když bílá nebo patnáctá hraná koule koliduje s postavením čtrnácti koulí do nového trojúhelníku, platí následující speciální pravidla. Koule se bere jako překážející v trojúhelníku, pokud se nachází uvnitř nebo přesahuje přes vyznačený trojúhelník.

 1. Potopením patnácté koule při strku, kterým se počítala čtrnáctá koule, do trojúhelníku se postaví všech patnáct koulí.
 2. Pokud překážejí obě koule, všech patnáct koulí se postaví do trojúhelníku a bílá hrajete z ruky za rozstřelovou čarou.
 3. Když překáží jenom hraná koule, postaví se na přední bod nebo středový bod, pokud bílá blokuje přední bod.
 4. V případě, že překáží jenom bílá, pak se umístí následovně: Pokud je hraná koule před rozstřelovou čarou nebo na ní, bílou hrajete z ruky za rozstřelovou čarou; pokud je hraná koule za rozstřelovou čarou, bílá se nastaví na přední bod, nebo na středový bod, pokud je přední bod zablokovaný.

Neexistuje žádné omezení v tom, kterou hranou kouli může hráč odehrávat při prvním strku nového trojúhelníku.


Vyhrává ten, kdo první dosáhne předem stanoveného skóre potopením dostatečného počtu koulí.


Pokud se hráč u stolu dopustí standardního faulu, odečte se mu jeden bod ze skóre, koule se vrátí podle potřeby zpátky na stůl a hra přechází na jeho soupeře. Bílá zůstává v pozici, s výjimkou následujících případů. Níže jsou standardní fauly ve čtrnáctce:

 1. bílá koule spadne do kapsy nebo vypadne ze stolu, bílá se pak hraje z ruky z rozstřelového pole,
 2. po té, co bílá koule narazí do hrané koule, musí se jakákoliv koule dotknout mantinelu nebo spadnout do kapsy. Pokud bílou zahrajete nejprve do mantinelu, ta potom narazí do hrané koule a nenásleduje potopení koule či náraz do mantinelu, pak se také jedná o faul,
 3. vyražení koule ze stolu (na stůl se vrací pouze koule číslo devět),
 4. hráč se dotkne koule tělem, oblečením nebo vybavením,
 5. hráč nemá jednu nohu v kontaktu se zemí
 6. odehrání strku ještě před zastavením koule z předešlého strku
 7. prostrk koule nebo spící koule. Prostrk znamená to, že bílá se při strku do hrané koule zastaví, ale jak pokračujeme tágem ve strku, strčíme do koule podruhé. Tento jev se stane, když jsou koule blízko sebe.

Shrnutí bodového postihu za fauly:

 1. faul z rozstřelu se postihuje odečtením dvou bodů
 2. standardní faul viz výše se postihuje ztrátou jednoho bodu
 3. za třetí faul po sobě se odečte jeden bod a následně dalších patnáct bodů a počet faulů se nuluje (do posloupnosti tří faulů se nepočítá faul z rozstřelu). Všech patnáct koulí se postaví do trojúhelníku a faulující hráč musí provést nový úvodní rozstřel.

Pravidla hry jsme se snažili vysvětlit co nejsrozumitelněji, nebylo naší ambicí podat vyčerpávající výklad. V případě, že máte zájem prostudovat kompletní pravidla pool billardu, klikněte na odkazy níže, kde naleznete oficiální pravidla (v angličtině, nebo přeloženy do češtiny na stránkách ČMBS). Nebo ještě lépe přijďte si zahrát k nám do klubu a my vás s pravidly rádi seznámíme.


Oficiální pravidla World Pool-Billiard Association

Oficiální pravidla Českomoravského billiardového svazu

Českomoravský billiardový svaz

Český poolbilliard